Národní přírodní památka Borový
Přírodní památka Píšťala
Přírodní rezervace Vidnavské mokřiny
Přírodní památka Vodopády Stříbrného potoka
Národní přírodní památka Venušiny misky - Vyhlášeno 1970
Potkáte-li u Smolného kopce malé bytosti, příjemného vzhledu a dobrého vychování, tak vězte, že to jsou Venušiny lidičky - skřítkům podobné bytosti, obývající podle tradice vrchol Smolného kopce (404 m n. m.) s ostrohem žulových skalisek. Záminkou k těmto bájím byly skalní mísy, skalní sedadla, křesla a výklenky na tzv. ostrovní hoře. Tato bájná lokalita se nachází v souvislém lesním celku Bažantnice, asi 2 km jihovýchodně od obce Kobylá nad Vidnavkou. Přístupná i z obce Černá Voda kolem rybníku U dubu směrem k vrchu Smolný.

Národní přírodní památka Borový - Vyhlášeno 1987
Z dávných dob třetihor, asi 1 km severovýchodně od města Žulová, leží na vrchu zvaném Borový ostrovní hora. Je to jedna z nejpozoruhodnějších lokalit dokumentujících mezo- i mikrotvary zvětrávání žuly v Českém masivu.

Přírodní památka Píšťala - Vyhlášeno 1987
Jihozápadně od Černé Vody a 1 km západně od zříceniny hradu Kaltenštejn se tyčí skalní útvar. Tento pozoruhodný skalní útvar dokumentuje přirozené zvětrávání a formování terénních tvarů v žulovském granodioritu. Lokalita byla již před rokem 1945 v evidenci Památkového úřadu v Brně a byla navržena k vykoupení.

Přírodní rezervace Vidnavské mokřiny - Vyhlášeno 1996
Jeden z posledních dokladů tohoto typu vegetace na Moravě a ve Slezsku leží severovýchodně od města Vidnavy. Severní a východní hranice PR probíhá po státní hranici s Polskou republikou. Území napříč protíná nepoužívaná silnice z Vidnavy do Laky (Polsko).
Zčásti meliorované rašelinné louky v planárním stupni vznikly zatemňováním bažin v bezodtokovém území. Vězte, že jde o poslední dochovaný nížinný mokřad severně od Jeseníků nadregionálního významu.

Přírodní památka Vodopády Stříbrného potoka - Vyhlášeno 1965
V geomorfogologicky významné soutěsce Stříbrného údolí leží na Stříbrném potoce nejkrásnější vodopády regionu. Tento přírodní div leží asi 5 km jihovýchodně od obce Žulová a obce Skorošice.
Kaskádovitý úsek toku překonává celkový výškový rozdíl 14 m.