Obec ležící východně od obce Žulová při Černém potoce v nadmořské výšce 340 m. První písemná zmínka o existenci obce pochází z roku 1290. K její kráse a malebnosti přispívají desítky zalesněných kopců a pahorků s panoramatem horského masivu Sokolského hřbetu na jihu, četné potoky a potůčky s čistou vodou a rozlehlé vodní plochy. Český název i jeho německá podoba Schwarzwasser jsou odvozeny od barvy písku na dně místního toku.

Památky a zajímavosti:
Zřícenina hradu Kaltenštejn (nazývaný také Hradisko) se rozkládá jižně od obce. K vidění je část hlavní věže, pozůstatky paláce a obvodových zdí.

Pozdně renesanční zámeček z konce 16. století s obytnými budovami, kaplí, věží, stájemi a spojovacími zdmi. Vybudován byl po roce 1618.

Farní kostel P. Marie - klasicistní stavba s ochrannou zdí a sochami Jana Evangelisty a Bolestné P. Marie byl postaven v letech 1787 až 1788.

Žulové skály a skalky na kopci Píšťala v sousedství Kaltenštejna jsou prohlášeny za chráněný přírodní výtvor.

Bludné balvany jsou k nalezení v části lesa Bažantnice v katastrálním území obce.

Kaple Narození Panny Marie - v osadě Rokliny, klasicistní sloh, přelom 18. a 19. století.Kaltenštejn
Obecní úřad Černá Voda
Velký Rybník Černá Voda