První písemná zmínka je spojována se zakladatelem Skorošem; objevuje se na listinách již v letech 1268 až 1271. Přesně doložená existence je však až na začátku 14. století.

Památky a zajímavosti:
Kostel sv. Martina je nejvýznamnější kulturní nemovitou památkou v obci. Na protější straně kostela se rozkládá starý hřbitov obehnaný kamennou zdí. Zbyla na něm jen vysoká kamenná plastika kříže s bohatou sochařskou výzdobou (sousoší Kalvárie), která se stala nemovitou kulturní památkou. Atmosféra "svatého místa" působí na náhodného návštěvníka zasmušilým dojmem - pobízí k zastavení se v každodenním spěchu. V brzké době bude starý hřbitov rekonstruován na park.

K dalším významným památkám a zajímavostem patří kaple v Petrovicích, kaple v Nýznerově a pomník obětem 1. a 2. světové války.

Skalní pestrost podloží se projevuje v bohatství nerostných druhů, jež mělo na rozvoj Skorošic významný vliv. Z konce 17. století se objevuje zmínka o celkem pravidelné kamenické výrobě, a to především ze žuly. Mnohé sochařské práce Jesenicka pocházejí z dílen skorošických sochařů a kameníků.


Kaple v Nýznerově
Nýznerovské vodopády Pomník Nýznerov
Kostel sv. Martina Skorošice