Stará Červená Voda je obec skládající se z osad Staré, Nové a Dolní Červené Vody v údolí Červeného potoka. Původ názvu odráží barvu toku či dna potoka. První zmínky pocházejí z roku 1266. Dříve byly součástí vesnice i osady Štachlovice, Vidnavské Fojtství a Nová Malá Kraš, které však byly v roce 1924 připojeny k Vidnavě. Svou katastrální rozlohou 3669 ha náleží mezi největší vesnice na Jesenicku.

Památky a zajímavosti:
Farní kostel Božího těla z 13. století je jednou z nejvýznamnějších nemovitých kulturních památek celého regionu. Nachází se na mírném návrší uprostřed vsi - na křižovatce okresních silnic, kde kdysi stával hřbitov. Nejstarší, přední část kostela pochází z 13. století. Přistavěná loď s věží z roku 1753 je dokladem bohaté barokní architektury patřící k niskému okruhu.

Barokní sloup sv. Trojice, stojící na úpatí kamenného schodiště vedoucího ke vchodu do kostela Božího těla, pochází z 1. poloviny 18. století a je výtvarně cenný. Žulový sloup je osmiboký, kompozitní hlavice znázorňuje Boha Otce, který drží na klíně kříž s tělem Kristovým (u paty kříže je plastická holubice ducha svatého). Tyto plastické prvky jsou na rozdíl od sloupu mramorové, včetně reliéfu sv. Jana Nepomuckého. Areál kostela i s ostatními nemovitými kulturními památkami je ohraničen starou kamennou hřbitovní zdí. Do této zdi byl v roce 1929 osazen památník obětem I. světové války od významného krašského sochaře Obetha. Jedná se o obdivuhodné dílo přitahující kolemjdoucí tím, jako kdyby chtělo každému spěchajícímu něco říci, donutit jej k zastavení a zamyšlení nad hrůzami a nesmyslností válek. Památník byl celkově rekonstruován v roce 2005.

Stará a Nová kaolinová jáma, povrchové doly na kaolinit v katastru obce Stará Červená Voda skrývají zajímavou technickou památku. Z Nové kaolinové jámy se zachoval železniční tunel, který je jedním ze dvou v jesenickém okrese. Tunel má velmi dobře zachovalý portál s pilastry z roku 1921 a původní konzolou, která nesla havířský prapor.

Stará kaolinová jáma byla otevřena roku 1869 rodinou Latzelů, která založila i kaolinové a šamotové závody ve Vidnavě.Farní kostel Božího těla
památník obětem I. světové války Barokní sloup sv. Trojice
Stará Červená Voda Stará Červená Voda