Obec je vstupní branou do Mikroregionu Žulovsko směrem od Jeseníku. Leží v kotlině na rozhraní Žulovské pahorkatiny, Hornolipovské hornatiny a Sokolského hřbetu Rychlebských hor.

Památky a zajímavosti:
Kostel Sv. Filipa je nejnápadnější dominantou obce. Jedná se i o nejvýznamnější kulturní památku obce. Postaven byl v klasicistním slohu v letech 1780 až 1781. Alois Bauch z Vidnavy vytvořil překrásné malby v interiéru někdy na přelomu 19. a 20. století. Nemovitou kulturní památkou je také starý hřbitov rozprostírající se kolem kostela. Vystaven je z lomového neomítnutého kamene.

Lidová architektura. Dokladem původní zástavby obce je přízemní dům č. p. 98 stojící pár kroků od kostela vedle potoka. Pochází z přelomu 18. a 19. století.

Boží muka se nachází u silnice na kraji obce Vápenná při výjezdu směrem na Žulovou. Jsou ukázkou zajímavé práce lidových zednických mistrů ve stylu pozdního baroka 2. poloviny 18. století.

Hrob sedmi obětí Frývaldovské stávky. Na místním hřbitově ve Vápenné se nachází nejmladší nemovitá kulturní památka. Dokládá smutný výsledek stávky dělníků ze dne 25. listopadu 1931, kdy kulky četnických pušek usmrtily sedm stávkujících.

Kamenná šachtová vápenka - dobře zachovaná technická pamětihodnost stojí poblíž nádraží za kolejemi.

Jeskyně Na Pomezí jsou ojedinělým jeskynním komplexem. Místní mramorová ložiska zde v podzemních prostorách vytvořila překrásné krasové útvary a sloje.Kostel Sv. Filipa
Kostel Sv. Filipa Jeskyně Na Pomezí
Hrob sedmi obětí Frývaldovské stávky Vápenná