Nálezy pazourkových nástrojů dokládají nejstarší známky osídlení již v mladší době kamenné. První písemná zmínka o této starobylé obci pochází z roku 1268.

Památky a zajímavosti:
Městská památková zóna je tvořena zachovalým středověkým půdorysem obce. Mezi nejvýznamnější historické památky patří novogotická radnice a řada měšťanských domů s barokními, klasicistními a empírovými fasádami a štíty. V jednom z domů bylo vybudováno muzeum, seniorský klub a obecní apartmá, v jiném zase turistická ubytovna. Součástí jednoho z městských domů je secesní lékárna.

Budova zámku s renesanční architekturou z poloviny 16. století s dochovanými klenbami a četnými architektonickými detaily. Součástí zámeckého areálu jsou zbytky ohradní zdi s osazeným, pozdně gotickým portálem ve tvaru oslího hřbetu.

Sochy sv. Jana Nepomuckého (r. 1770) a Panny Marie (r. 1738), které svou působivostí zdobí náměstí, jsou dokladem barokního umění.

Pamětní deska ortopeda MUDr. Adolfa Lorenze na charitním Domě pokojného stáří sv. Hedviky připomíná práci zdejšího ortopeda.

Kostel sv. Kateřiny stojí na základech gotického kostela ze 13. století, na kterém je zachovalý původní románsko-gotický portál.

Kašna na náměstí byla vybudována ze sbírky občanů v roce 2000.

Gymnaziální kostel sv. Františka z Asissi. Komplex budov vidnavského semináře dokládající historický význam obce.

K návštěvě také zve muzeum, sportovní hala a sportovní areál TJ. V roce 2005 byla vybudována moderní ubytovna (kapacita 30 osob).

 Městská památková zóna
Kašna na náměstí Novogotická radnice
Vidnava Lekárna U Černého orla