Žulová se rozkládá pod Boží horou na soutoku říčky Vidnávky a Stříbrného potoka uprostřed Žulovské pahorkatiny. Na počátku 14. století se objevuje pod názvem Sestrechovice v nedatovaném seznamu vratislavských biskupů "Liber fundationi episcopatus vratislaviensis". Další název obce Frýdberk ovlivnil stejnojmenný hrad. Tento název je odvozován od chráněné či opevněné hory. Po hladových letech a krize přadláctví nastala nová kapitola historie obce ohromným rozmachem kamenického průmyslu na Frývaldovsku, jehož hlavním střediskem byl právě Frýdberk, který byl roku 1793 znovu povýšen na město. Byla zde roku 1886 založena Zemská odborná škola kamenická, která se věnovala žule a ze které je nyní výchovný ústav. K Žulové patří místní část Tomíkovice a osady Žlíbek a Starost.

Památky a zajímavosti:
Zbytky původního hradu
jsou dnes dostavěny jednolodním kostelem. Ochranný charakter dokládá přístupový kamenný most a obranné zdivo. Hrad byl léta obýván loupeživými rytíři, řádícími v širokém okolí, na které byla v roce 1318 uvalena církevní kletba. Za třicetileté války se v roce 1639 krátce hradu zmocnili Švédové. Ti jej z části vyhodili do povětří a zbytek zkázy hradu dokončil požár. Vše bylo dokonáno dalším nájezdem Švédů v roce 1642 a novým požárem předhradí v roce 1657. Později byl na hradním katastru zřízen biskupský pivovar a v letech 1809 až 1810 zde byl postaven farní kostel sv. Josefa s neobvyklou věží, která je pozůstatkem původního hradu. V roce 1963 byl kostel prohlášen za kulturní památku.

Kaple na Boží hoře, dohlížející již přes jedno století na život obce, byla vysvěcena 30. května 1880. V současné době se zde začátkem července a září konají poutě (Cyril a Metoděj, Marie).Obecní úřad
Kaple na Boží hoře Náměstí
Farní kostel sv. Josefa Zatopený lom