Černá Voda
+420 584 444 027
cernavoda@rychleby.cz
cernavoda@jen.cz
www.cernavoda.rychleby.cz
Vápenná
+420 584 439 068
vapenna@rychleby.cz
www.vapenna.cz
www.vapenna.eu
   
  Kobylá nad Vidnavkou
+420 584 437 604
podatelna@oukobyla.cz
www.oukobyla.cz
Velká Kraš
+420 584 436 141
fax: +420 584 436 029
podatelna@velkakras.cz
www.velkakras.cz
   
  Skorošice
+420 584 437 246
fax:+420 584 437 246
skorosice@rychleby.cz
www.skorosice.cz
Vidnava
+420 584 435 185
vidnava@jes.cz
www.vidnava.cz
   
  Stará Červená Voda
+420 584 443 027
staracervenavoda@rychleby.cz
www.staracervenavoda.cz
Žulová
+420 584 437 129
fax: +420 584 437 231
mu.zulova@jen.cz
www.zulova.cz

Mikroregion sdružuje 8 obcí Rychlebských hor, které patří do povodí řeky Vidnávky se sídlem Skorošice 93

e-mail: zulovsko@rychleby.cz

www.zulovsko.cz