Narodowy pomnik przyrody - Borowy
Pomnik przyrody Pistala
Rezerwat przyrody Widnawske Moczary
Pomnik przyrody Wodospady Srebrny potok
Narodowy pomnik przyrody - Miski Wenus - Uznany i zapisany w 1970 r.
Komu uda się spotkać małe stworzenia, przyjemne i dobrze wychowane, powinien wiedzieć, że właśnie spotkał sługi Wenus - ludki, podobne do skrzatów, mieszkające zgodnie z tradycją na szczycie wierzchołka Smolny (404m n.p.m.), na granitowym urwisku skalnym. Inspiracją do powstania tej legendy są miski skalne (półki), siedzenia, fotele i wnęki w tzw. górze Ostrowni. Legendarne miejsce znajduje się w kompleksie lasów Bażantnice, około 2 km na południowy wschód od gminy Kobyla nad Widnawką. Dostępne jest również z gminy Czarna Woda koło stawu U dębu w kierunku Wierzchołka Smolny.

Narodowy pomnik przyrody - Borowy - Uznany i zapisany w 1987 r.
Na wierzchołku nazywanym Borowa, 1 km na północny wschód od gminy Żulowa, leży góra Ostrowni, która pochodzi jeszcze z czasów trzeciorzędu. Jest to miejsce bez wątpliwoćci zasługujące na zwrócenie uwagi turystów, bowiem właśnie tutaj znajdują się miejsca z mezo- i mikroformami powstałymi w wyniku erozji na masywie Czeskim.

Pomnik przyrody Pistala - Uznany i zapisany w 1987 r.
Forma skalna Pistala wznosi się w odległości 1 km na południowy zachód od ruin zamku Kaltensztejn. Wyjątkowya forma skalna udowadnia przebieg naturalnych procesów erozyjnych oraz tworzenia terenowych form w żulowskim granodiorycie. Miejsce to było już przed 1945 rokiem zapisane w ewidencji Urzędu Ochrony Zabytków w Brnie i zaproponowany do odkupienia.

Rezerwat przyrody Widnawske Moczary - Uznany i zapisany w 1996 r.
Jedno z ostatnich miejsc dokumentujących istnienie tego typu wegetacji na Morawie i na Śląsku. Znajduje się na północnym wschodzie od miasta Widnawa. Północna i wschodnia granica rezerwatu znajduje się na granicy państwowej z Polską Rzeczpospolitą. przez tereny rezerwatu prowadzi, już dziś nie wykorzystywana, droga z Widnawy do Łąki (Polska).
Częściowo zmelioryzowane łąki torfowe powstałe dzięki zaślepianiu moczarów na nizinnym obszarze bezodpływowym. Są to ostatnie zachowane nizinne moczary znajdujące się na północ od Jesioników, mające znaczenie ponadregionalne.

Pomnik przyrody Wodospady Srebrny potok - Uznany i zapisany w 1965 r.
Najpiękniejsze wodospady regionu znajdują się na miejscu o dużym znaczeniu geomorfologicznym, w przesmyku Srebrna dolina. Ten cud przyrody można znaleźć około 5 km na południowy wschód od gminy Żulowa i gminy Skoroszyce. Woda na odcinku kaskad pokonuje różnice wysokościowe 14 m.