W dokumentach przeznaczonych dla wójta widnawskiego z 1291 roku po raz pierwszy pojawiły się wzmianki o gmini Kobyla( w 1284 roku Cobila). W XVI. wieku znajdowała się tu huta szkła, dwa młyny, browar, trzy gorzelnie a od początku XIX. wieku również fabryka papieru. Właścicielem wójtowstwa i majątku pańskiego byla rodzina Niemetzu.

Zabytki i ciekawostki
Rzeźba św. Jana Nepomucena pochodząca z 2 połowy XVIII: wieku.

Kaplica cmentarna założona przez ród Skal w 1801 roku.

W 1975 roku została gmina włączona do Żulowa, dzięki czemu zniknęła włączona gmina Kobyła Tomkowice. Miejscowość została ponownie niezależna w 2001 roku.Kobyła nad Widnawką
Kobyła nad Widnawką Kobyła nad Widnawką
Kobyła nad Widnawką Kobyła nad Widnawką