Stara Czerwona Woda to miejscowość składająca się z wsi Starej, Nowej i Dolnej Czerwonej Wody w dolinie Czerwonego potoku. Wnazwie miejscowości odbija się kolor wody i koryta rzeki. Pierwsz wzmianki pochodzą z 1266 roku. Wcześniej w skład gminy wchodziły również wsie Sztachlowice, Widniawskie Wójtowstwo i Nowa Mała Kraś, które jednak w 1924 zostały przyłączone do Widnawy. Teren o powierzchni 3669 ha należy do największych wśród wsi w Jesenicku.

Zabytki i ciekawostki
Kościół parafialny Bożego ciała z XIII. wieku należy do najważniejszych zabytkowych nieruchomości kulturalnych w całym regionie. Został wybudowany na łagodnym zboczu wzgórza, w centrum wsi - na skrzyżowaniu ulic powiatowych , na miejscu gdzie kiedyś był cmentarz. Przednia, najstarsza część kościoła pochodzi z XIII. wieku. Nawa i wieża dobudowane w 1753 roku są dowodem bogatej architektury barokowej.

Barokowa kolumna św. Trójcy bardzo cenna pod względem artystycznym znajduje się u podnóża wejściowych schodów kamiennych do wnętrza kościła Bożego ciała, pochodzi z 1. połowy XVIII. wieku. Granitowa kolumna jest ośmiokątna, kompozycja głowicy przedstawia Boga Ojca, który trzyma na kolanach krzyż z ciałem Chrystusa (przy podstawie krzyża znajduje się rzeźba gołębia przedstawiającego Ducha świętego).Te elementy plastyczne są w odróżnieniu od kolumny zrobione z granitu, włącznie z reliefem św. Jana Nepomucena. Areał kościoła wraz z pozostałymi zabytkowymi nieruchomościami kulturalnymi jest ograniczony starym kamiennym murem cmentarnym.. W 1929 roku został w murze umieszczony Pomnik ofiar I. i II. wojny światowej, jego autorem jest rzeźbiarz Obeth z miejscowości Kraś. Chodzi tu o wyjątkowe dzieło przyciągające wzrok przechodzących obok osób, jakby chciało każdemu ciąle spieszącemu się coś powiedzieć, zmusić do zatrzymania i zastanowienia się nad okropnościami i bezsensem wojny. Pomnik zostaą poddany całkowitej rekonstrukcji w 2005 roku.

Stara i Nowa kopalnia kaolinowa, kopalnie odkrywkowae kaolitu na terenie katastru gminy Stara Czerwona Woda są wyjątkowo ciekawym zabytkiem technicznym. W Nowej kopalni kaolinowej zachował się tunel kolejowy, który jest jednym z dwóch stniejących w powiecie jesenickim. Tunel ma bardzo dobrze zachowany portal podpatry pilastry z 1921 roku oraz pierwotną konsolę ozdobioną sztandarem górniczym.

Stara kopalnia kaolinowa została otwarta w 1869 roku przez rodzinę Latzel, która założyła również fabrykę kaolinu i szamotu w Widnawie.Kościół parafialny Bożego ciała
Kościół parafialny Bożego ciała Barokowa kolumna św. Trójcy
Stara Czerwona Woda Stara Czerwona Woda