Gmina jest uważana za bramę wejściową do Mikroregionu Żulowsko z kierunku od Jesioniku. Leży w kotlinie na granicy wyżyny Żulowskiej, pogórza Hornolipowskiego i grzbietu Sokolskiego Gór Rychlebskich.

Zabytki i ciekawostki
Kościół św. Filipa jest najwyraźniejszą dominantą gminy i równocześnie mającym największe znaczenie zabytkiem kulturalnym gminy. Został wybudowany w stylu klasycystycznym w latach 1780 - 1781. Alois Bauch z Widnawy na przełomie XIX. i XX. wieku ozdobił wnętrza przepięknymi obrazami. Do nieruchomych zabytków kulturalnych zaliczamy również stary cmentarz rozciągający się w okolicach kościoła. Zbudowany został z nieotynkowanego kamienia z kamieniołomu.

Architektura ludowa. Pierwotność istnienia zabudowy gminy potwierdza parterowy dom nr 98 stojący nad potokim, parę kroków od kościoła. Pochodzi z przełomu XVIII: i XIX. wieku.

Boża męka znajduje się na jednej z ulic gminy Wapienna przy wyjeździe w kierunku do Żulowej. Przedstawia ciekawe prace ludowych mistrzów murarskich w stylu późnego baroku z 2. połowy XVIII: wieku.

Grób siedmiu ofiar strajku Frywaldowskiego. Na miejscowym cmentarzu we Wapiennej znajduje się najmłodszy nieruchomy zabytek kulturalny. Jest dowodem nieszczęśliwego zakończenia strajku 25. listopada 1931, kiedy kulki żandarmerii zabiły siedmiu strajkujących robotników.

Wapiennik kamienny - świetnie zachowana osobliwość techniczna stoji w pobliżu dworca za torami kolejowymi.

Jaskinia Na Pomezi jest wyjątkowym kompleksem jaskiniowym. Dzięki tutejszym łożyskom marmuru powstały w podziemiu przepiękne formy i warstwy krasu.Kościół św. Filipa
Kościół św. Filipa Jaskinia Na Pomezi
Grób siedmiu ofiar strajku Frywaldowskiego Wapienna